.

دفتر مرکزی

خراسان جنوبی- بیرجند- میدان اول مدرس- مجتمع تجاری کامپیوتر الماس- طبقه 1+- واحد 103

تلفن: 32222283- 056

موبایل: 09105610074

دفتر خدمات مشتریان

خراسان جنوبی - بیرجند - میدان اول مدرس- مجتمع کامپیوتری الماس - طبقه منفی یک - واحد8

تلفن: 32222283 -056

موبایل: 09172900361

در حال بارگذاری...

Blog Shortcode

This is a very versatile shortcode, allowing you to display posts on any page.  Choose from 6 blog designs along with a plethora of customization options. Create unlimited blog pages each with a unique look and category of posts. Compatible with both single and dual sidebars, the blog shortcode also allows you to build magazine style layouts, the possibilities are amazing!

طراحی سایت آموزشگاهی و علمی پژوهشی

توسط | اکتبر 15th, 2016|دسته بندی ها: Design|

از عصر کلاسیک علوم به عنوان یک نوع دانش با فلسفه ارتباط نزدیـکی داشتند. در اوایـل عصر مدرن دو کلـمه علم و فلسفه در زبـان انگلیسی به جای هم به کار برده می‌شدند. در قرن ۱۷ میلادی فلسفه طبیعی (که امروز علوم طبیعی نامیده می‌شود) به تدریـج از فلسـفه جـدا شـد. بـا این حال علم همچنان کاربردی وسیع برایتوضیح آگاهیهای مطمئن در مورد […]

طراحی سایت فروشگاه جواهرات+صرافی

توسط | اکتبر 15th, 2016|دسته بندی ها: Design|

تـاریخ صرافی به زمانهای قدیم باز می‌گردد. در کتاب مقدس به صرافی اشاره شده است. در زمان معبد دوم اورشلیم در حیات معبد تعـداد زیادی افراد به شغـل صرافی اشتغال داشتند. این افـراد پولهـای رومی و یونانی که دارای عکس خدایان آنها بود با پـول یهـودی که تنـها پـول قـابل استفـاده در معبـد بود تعویض می‌کردند. […]

طراحی سایت فروشگاه فایلهای دانلودی

توسط | اکتبر 15th, 2016|دسته بندی ها: Design|

امـروزه با پیشرفت چشمگیر صنعت دیجیتال و روی کار آمدن دستگاههای مختلف از جمله تلفن همراه،تبلت و … و همچنین فراگـیر شـدن اینترنـت در گوشه کنار جوامع، تمایل افراد به استفاده از این قبیل دستگاهها و اینترنت روز به روز در حال افزایش می باشد. صاحبان صنایع و مشاغل مختلف نیز با توجه به استقبـال چشمگیر کاربران از اینترنت سعی میکنند […]

6 Design Layouts To Select

Each blog shortcode can use any of our 6 designs and can be used with a single or dual sidebar. Each instance has its own set of options for customization providing ultimate flexibility per use.

Create Unlimited Blog Pages

The Blog shortcode allows you to use it on as many pages as you wish. Each instance can have a unique set of categories that display giving you superior flexibility for various types of layout, even magazine style.

Loaded With Customization Options

Each blog instance you use has a massive set of options for customization. These options allow you to choose how each set of posts display, making it unique to your site.

Avada Admin

Number Of Posts

This option allows you to control the number of posts that will display with the blog shortcode.

Avada Admin

Categories

This option allows you to choose which category or categroies will display with the blog shortcode.

Avada Admin

Exclude Categories

This option allows you to easily exclude one or more categories. Perfect for those who have many.

Avada Admin

Post Excerpt

This option allows you to show a post excerpt or the full content of each blog post.

Avada Admin

Post Thumbnail

This option allows you to show or hide the blog post image that dispalys on each of your posts.

Avada Admin

Type of Scroll

This option allows you to choose infinite scroll, or classic numerical pagination for your posts.

Avada Admin

Pagination Type

This option allows you to choose if pagination will display for navigating through posts.

Avada Admin

Post Title

This option allows you to show or hide the blog post title that dispalys on each of your posts.

Avada Admin

Strip HTML

This option allows you to strip HTML from the post, which is perfect for when using excerpts.

Total Control Over Meta Deta Display

With each blog shortcode comes a full set of options for meta data. These options allow you to enable or disable each different section of meta data, or the entire set together.

Avada Admin
 • Show or hide all meta info with one easyoption.
 • Show or hide the author of the post.
 • Show or hide the individual post categories.
 • Show or hide the comment icon and number.
 • Show or hide the date of the post.
 • Show or hide the Read More link with icon arrow.
 • Show or hide the tags of the post.

Complete Set of Options 

That’s not all, see below for the every option included with the blog shortcode.

 • number_posts = numerical value to show how many posts you want per page, example 5. Can be -1 which means all posts will be displayed on one page
 • cat_slug = slug name of the category from which you want the posts to be displayed. Use a , for multiple categories
 • exclude_cats = slug name of the category you want to exclude. Use a , for multiple categories
 • title = one of these values: yes, no. This will show or hide the title
 • thumbnail = one of these values: yes, no. This will show or hide the image thumbnail
 • excerpt = one of these values: yes, no. This will show or hide the excerpt
 • excerpt_words = numerical value that controls length of excerpt
 • meta_all = one of these values: yes, no. This will show or hide all meta info
 • meta_author = one of these values: yes, no. This will show or hide the author
 • meta_categories = one of these values: yes, no. This will show or hide the categories
 • meta_comments = one of these values: yes, no. This will show or hide the comments
 • meta_date = one of these values: yes, no. This will show or hide the date
 • meta_link = one of these values: yes, no. This will show or hide the link
 • paging = one of these values: yes, no. This will show or hide pagination
 • scrolling = one of these values: pagination or infinite
 • strip_HTML = one of these values: yes, no. This will show or hide HTML in the excertps
 • blog_grid_columns = one of these values: 2, 3, 4, 5, 6. Controls the column width of blog grid layout
 • layout = one of these values: large, medium, large alternate, medium alternate, grid, timeline
 • class = add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.
 • id = add a custom id to the wrapping HTML element for further css customization.

Join The 100,000+ Satisfied Avada Users!

BUY AVADA NOW!